De 10 artikelen van de tuin

 

1. Wij zijn lid van een vereniging dus: wij handelen in de geest van onze statuten en het huishoudelijk reglement.
2. Wij zijn ons bewust van onze plichten, dus: daar zullen wij ons aan houden.
3.Wij respecteren de besluiten van het bestuur en de besluiten die in de ledenvergadering worden genomen.
4. Wij tonen respect naar elkaar, dus: wij groeten elkaar, gebruiken geen verbaal geweld en stellen ons kameraadschappelijk op.
5. Wij staan voor een goede sfeer, dus: daar werken wij met z’n allen aan.
6. Bij conflicten zijn, na hoor en wederhoor, de uitspraken van het bestuur bindend.
7. Wij tuinieren biologisch.
8. Wij telen in wisselteelt en alleen voor eigen gebruik.
9. Wij zijn zuinig op de tuineigendommen.
10. Verbeter de wereld en begin bij jezelf.